KMR (HSX) – CTCP Mirae

09/09/2021 admin 0

Thông tin doanh nghiệp Vị thế doanh nghiệp: Công ty chiếm 70% thị phần sản phẩm tấm bông hóa học so với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Là công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào bông gòn lớn […]

Vui lòng chia sẻ: