Hệ số Beta

Hệ số Beta trong chứng khoán là gì?

16/09/2022 admin 0

Hệ số Beta (β) trong chứng khoán là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường.

Vui lòng chia sẻ:
Đáo hạn phái sinh

Đáo hạn phái sinh là gì ?

17/09/2021 admin 0

Ngày đáo hạn phái sinh (expiration date) là ngày hiệu lực cuối cùng của những hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn hay hợp đồng tương lai. Trong hoặc trước ngày này, nhà đầu tư đã phải quyết định họ sẽ làm gì với vị thế của mình.

Vui lòng chia sẻ:

Lực chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

11/09/2021 admin 0

Nếu bạn có một danh mục cổ phiếu, bạn phải học cách loại bỏ cổ phiếu tệ nhất trước và giữ lại những cổ phiếu tốt. ( Giống như làm vườn, bạn phải loại bỏ cổ dại và những bông […]

Vui lòng chia sẻ: