Kết nối tài khoản chứng khoán TCBS và tài khoản ngân hàng Techcombank (TCB)

Kết nối tài khoản ngân hàng TCB và tài khoản chứng khoán TCBS
5/5 - (1 vote)

Kết nối TCB và TCBS để làm gì?

  • Sức mua tại TCBS sẽ tự động tính cả phần tiền mặt đang có trên tài khoản Techcombank kết nối. Nếu lệnh mua sử dụng tiền tại Techcombank được khớp, cuối ngày giao dịch hệ thống tại TCBS sẽ chủ động cắt tiền. Giải thích: nếu tài khoản chứng khoán (TCBS) của bạn có 15 triệu, và tài khoản ngân hàng (TCB) của bạn có 5 triệu thì khi chọn kết nối giữa TCB và TCBS thì lúc đặt lệnh mua chứng khoán sức mua sẽ được tự động tính gộp là tổng tiền tại TCBS + TCB = 15 triệu + 5 triệu = 20 triệu. Nếu lệnh mua của bạn được khớp, giả sử trị giá khớp là 18 triệu thì cuối ngày TCB sẽ chuyển phần chênh lệch giữa trị giá khớp và tiền tại TCBS là 18 triệu – 15 triệu = 3 triệu từ tài khoản ngân hàng TCB sang tài khoản chứng khoán TCBS. Đây chính là lý do tại sao bạn thấy tiền lại tự động cắt khỏi tài khoản ngân hàng của bạn vào cuối ngày.
  • Tùy chọn thêm: chuyển số dư tiền mặt tại tài khoản chứng khoán TCBS về tài khoản ngân hàng TCB. Giải thích: nếu cuối ngày tài khoản chứng khoán của bạn còn số dư tiền mặt thì nó sẽ được tự động chuyển về tài khoản ngân hàng, hôm sau nếu bạn đặt mua thì sức mua vẫn không đổi do nó tính gộp cả sức mua tại tài khoản ngân hàng TCB, nếu lệnh khớp thì nó sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng TCB sang tài khoản chứng khoán hoàn toàn tự động để thanh toán cho lệnh khớp.
  • Tùy chọn thêm: trả nợ vay ký quỹ (margin) từ số dư tài khoản ngân hàng (TCB). Giải thích: nếu bạn kết nối giữa TCB và TCBS và có nợ vay ký quỹ thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng TCB vào tài khoản chứng khoán TCBS để trả khoản nợ vay đó (trả một phần hoặc toàn bộ tùy theo có đủ số dư tại TCB hay không). Ví dụ bạn đang có dư nợ vay ký quỹ là 30 triệu trong tài khoản chứng khoán TCBS, và tài khoản ngân hàng TCB của bạn có 12 triệu số dư tiền mặt thì nếu kết nối giữa TCB và TCBS thì hệ thống sẽ tự động thanh toán giảm dư nợ ký quỹ còn 30 triệu – 12 triệu = 18 triệu, và tài khoản ngân hàng TCB của bạn sẽ có số dư = 0.

Hướng dẫn cách kết nối giữa TCB và TCBS

Các bước kết nối giữa TCB và TCBS
Nguồn: TCBS
Kết nối TCBS từ ứng dụng Fast Mobile của TCB
Nguồn: TCBS

Ưu điểm và nhược điểm của việc kết nối TCB và TCBS

Ưu điểm

  • Thuận lợi trong việc tính gộp sức mua khi đặt lệnh mà không cần chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán
  • Tự động hóa các hoạt động chuyển tiền giữa 2 tài khoản TCB và TCBS mà không phải làm thủ công

Nhược điểm

  • Khi tính gộp sức mua số dư tiền tại tài khoản ngân hàng TCB sẽ bị tạm phong tỏa và chỉ được giải phóng cuối ngày khi đã quyết toán xong lệnh mua (xem dùng bao nhiêu tiền từ tài khoản TCB). Điều này có thể gây bất tiện nếu bạn cần dùng số dư tiền trong tài khoản ngân hàng gấp (cho dù bạn đã biết lệnh của bạn không khớp hoặc khớp một phần không dùng hết số dư tiền tại TCB).
  • Đôi khi hệ thống treo các khoản nợ nhỏ, đây chính là hệ quả của việc gộp sức mua và kết quả khớp lệnh + phí giao dịch vượt quá một chút so với tổng tiền bạn có tại TCB và TCBS nên hệ thống tạm treo và sẽ bù trừ khi có tiền vào. Điều này có thể khiến tâm lý không thoải mái.

Khuyến nghị cách sử dụng

Nếu bạn không quá quan tâm đến tài khoản TCB và không cần sử dụng số dư TCB cho các hoạt động khác ngoài hoạt động chứng khoán thì việc kết nối tự động là thuận tiện và không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên nếu tài khoản ngân hàng TCB của bạn là tài khoản thường xuyên sử dụng cho các hoạt động khác nhau thì việc kết nối có thể có nhiều điều bất tiện, và bạn có thể cân nhắc ngắt kết nối tự động và chủ động chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán TCBS theo cách thủ công để giao dịch.

Vui lòng chia sẻ:

Mục lục