KMR (HSX) – CTCP Mirae

5/5 - (3 votes)

Thông tin doanh nghiệp

 • Vị thế doanh nghiệp: Công ty chiếm 70% thị phần sản phẩm tấm bông hóa học so với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Là công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào bông gòn lớn nhất cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
 • Các sản phẩm chính là tấm bông, tấm chần bông mang nhãn hiệu “Unifil” và “VivaBon”
 • Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 56.881.443
 • Nhóm cổ đông lớn nhất: Mirae Fiber Tech Co., Ltd (Hàn quốc) & Korea Investment , Securities Co., Ltd (Hàn quốc) , Shin Young Sik (CT. HĐQT, Hàn quốc)
 • Hệ thống cơ sở hạ tầng (nhà máy, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh chính): Nhà máy tại tỉnh Bình Dương
 • Các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh đang hoặc sắp triển khai:…..
 • Địa chỉ: thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Website: http://www.miraejsc.com/

Một số chỉ số tài chính quan trọng

 • Giá trị sổ sách (Book Value), đơn vị đồng: 10,760
 • Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) các năm liền trước, đơn vị đồng: 203 (năm 2016) / 146 (năm 2017) / 105 (năm 2018) / 62 (năm 2019) / 5 (năm 2020)
 • Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) các quý gần nhất, đơn vị đồng: 59 (Q1.2020) / -56 (Q2.2020) / 61 (Q3.2020) / -59 (Q4.2020) / 74 (Q1.2021) / 134 (Q2.2021)
 • Doanh thu qua các năm, đơn vị tỷ đồng: 365.16 (2016) / 379.77 (2017), 424.25 (2018), 544.95 (2019), 416.93 (2020)
 • Lợi nhuận sau thuế qua các năm, đơn vị tỷ đồng: 7.2 (2016) / 7.98 (2017) / 3.76 (2018) / 4.24 (2019) / 0.18 (2020)
 • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), đơn vị %: 1.4 (2016) / 1.44 (2017) / 0.63 (2018) / 0.71 (2019) / 0.03 (2020)
 • Nợ / Vốn CSH : 0.36 (2016) / 0.35 (2017) / 0.53 (2018) / 0.66 (2019) / 0.84 (2020)

Thông tin và sự kiện quan trọng

Ông SHIN YOUNG SIK chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện từ 9/8/2021 -8/9/2021

Nguồn: CafeF
Vui lòng chia sẻ:

Mục lục

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*