Hệ số Beta

Hệ số Beta trong chứng khoán là gì?

16/09/2022 admin 0

Hệ số Beta (β) trong chứng khoán là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường.

Vui lòng chia sẻ: