TCBS iCOPY iTrader Phạm Mạnh Hùng

Cập nhật danh mục TCBS iCOPY

10/02/2022 admin 0

Danh mục TCBS iCOPY của iTrader Phạm Mạnh Hùng (105C361868) được xây dựng trên cơ sở đầu tư bền vững và thiên về các dòng cổ phiếu cơ bản gia tăng giá trị theo thời gian. Danh mục hạn chế đầu tư vào các dòng cổ phiếu nóng và có tính đầu cơ cao.

Vui lòng chia sẻ: