TCBS iCOPY iTrader Phạm Mạnh Hùng

HIỆU QUẢ DANH MỤC iCOPY THÁNG 10/2021

29/10/2021 admin 0

Hiệu quả danh mục iCopy được cập nhật hàng tháng sau khi kết thúc tháng. TCBS iCOPY là nền tảng đầu tư cộng đồng sao chép đầu tư chứng khoán hoàn toàn thụ động và không tốn thời gian, rất phù hợp với các nhà đầu tư không có kinh nghiệm đầu tư cũng như không có thời gian theo dõi thị trường. Việc duy nhất nhà đầu tư cần làm là chuẩn bị tối thiểu 20 triệu và thao tác “sao chép” danh mục đầu tư của iTrader, sau đó chỉ cần theo dõi giá trị danh mục thay đổi hàng ngày. Việc dừng sao chép, rút tiền, tăng thêm tiền sao chép rất dễ dàng thao tác chỉ trong vòng 1 phút trên nền tảng của chứng khoán TCBS.

Vui lòng chia sẻ: