Đáo hạn phái sinh

Đáo hạn phái sinh là gì ?

17/09/2021 admin 0

Ngày đáo hạn phái sinh (expiration date) là ngày hiệu lực cuối cùng của những hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn hay hợp đồng tương lai. Trong hoặc trước ngày này, nhà đầu tư đã phải quyết định họ sẽ làm gì với vị thế của mình.

Vui lòng chia sẻ: