Đồ thị kỹ thuật phân tích nhận định thị trường

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 20-24/9/2021

20/09/2021 admin 0

VNINDEX đã break được kháng cự và đang có xu hướng bứt ra khỏi vùng nền tích lũy để tiến về vùng điểm số cao hơn, kháng cự tiếp theo ở vùng 1376 điểm. Thị trường có nhiều nét tích cực ngắn hạn và phiên ATC cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF chỉ thuần mang tính kỹ thuật và sẽ sớm được bù đắp bởi các điểm số ở đầu tuần giao dịch. Xu hướng của thị trường như này rất phù cho chiến lược mua đu theo và mua trading T+, mua gia tăng.

Vui lòng chia sẻ: