Đồ thị nến nhật VNINDEX

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 21-25/2/2022

20/02/2022 admin 0

Thị trường đang sắp gặp các kháng cự quan trọng và khả năng hình thành xu hướng sideway tích lũy. Khả năng thị trường tạo một uptrend mạnh là khó xảy ra hơn so với việc đi ngang tích lũy trong biên độ. Như vậy cần một chiến lược giao dịch phù hợp với giai đoạn này

Vui lòng chia sẻ:
Biều đồ kỹ thuật nến Nhật nhận định thị trường

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 4-8/10/2021

02/10/2021 admin 0

Nhận định: VNINDEX tiếp tục các phiên giao dịch kém tích cực và đang trong xu hướng đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp. Chỉ số cho thấy thị trường đang khá tiêu cực và không phá được các kháng cự mạnh và đang trong hình thái điều chỉnh nhẹ kỹ thuật về các vùng hỗ trợ gần nhất là vùng 1324 điểm. Xu hướng này có thể còn tiếp diễn và tái diễn trong thời gian ngắn sắp tới trước khi thị trường có thể bùng nổ hoặc sụp đổ mạnh. Nếu thị trường không sớm có các tin tích cực hỗ trợ thì khả năng điều chỉnh mạnh là có thể xảy ra. Ngược lại nếu có thông tin hỗ trợ, đặc biệt là thông tin về kết quả kinh doanh quý 3 nếu tích cực thì có thể giúp kéo thị trường.

Vui lòng chia sẻ:
Đồ thị phân tích kỹ thuật nhận định thị trường chứng khoán

Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam (VNINDEX) tuần từ 27.9-1/10/2021

26/09/2021 admin 0

VNINDEX đang sideway tích lũy trong vùng từ 1334-1350 điểm. Hiện hỗ trợ 1350 chưa xác nhận là hỗ trợ cứng và vẫn cần thêm thời gian theo dõi, rất có thể thị trường sẽ có một số phiên rung lắc rũ bỏ khi backtest lại vùng hỗ trợ cứng 1330-1334 trước khi củng cố vùng nền 1350 và tạo lập uptrend. Thị trường tuần tới nếu tuần tới tăng mạnh luôn từ đầu tuần thì sẽ tạo xu hướng mạnh, ngược lại thì có thể có các nhịp rung lắc ở đầu tuần và hy vọng nằm ở cuối tuần. Cho dù thế nào thì với các thông tin vĩ mô kể trên thì thị trường về cơ bản sẽ khó có kịch bản gãy giảm sâu mà chỉ có thể có các trường hợp nhúng mạnh và hồi lại.

Vui lòng chia sẻ:
Đồ thị kỹ thuật phân tích nhận định thị trường

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 20-24/9/2021

20/09/2021 admin 0

VNINDEX đã break được kháng cự và đang có xu hướng bứt ra khỏi vùng nền tích lũy để tiến về vùng điểm số cao hơn, kháng cự tiếp theo ở vùng 1376 điểm. Thị trường có nhiều nét tích cực ngắn hạn và phiên ATC cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF chỉ thuần mang tính kỹ thuật và sẽ sớm được bù đắp bởi các điểm số ở đầu tuần giao dịch. Xu hướng của thị trường như này rất phù cho chiến lược mua đu theo và mua trading T+, mua gia tăng.

Vui lòng chia sẻ: