Lực chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM

11/09/2021 admin 0

Nếu bạn có một danh mục cổ phiếu, bạn phải học cách loại bỏ cổ phiếu tệ nhất trước và giữ lại những cổ phiếu tốt. ( Giống như làm vườn, bạn phải loại bỏ cổ dại và những bông […]

Vui lòng chia sẻ: