Top cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý trong phiên giao dịch 6/7/2022

5/5 - (1 vote)

Xin lưu ý đây chỉ là các tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý trong phiên giao dịch, không phải là khuyến nghị mua. Danh sách các mã cổ phiếu dưới đây thỏa mãn một hay nhiều tiều chí kỹ thuật vượt trội hơn so với các cổ phiếu khác tại cùng thời điểm trong phiên giao dịch. Đây thông thường là các tín hiệu ngắn hạn không phải là các tín hiệu trung và dài hạn. Để quyết định điểm mua sẽ còn cần phải tính toán các yếu tố vĩ mô, thị trường chung, thông tin nghành hàng, và doanh nghiệp….

  • HSG
  • DBC
  • CII
Top cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý trong phiên giao dịch 6/7/2022
Vui lòng chia sẻ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*